Priser og Tilskud

Prisen er 8405 kr. som betales månedsvis forud, forfalden til den sidste bankdag i måneden.

Beløbet indsættes på det konto nr. der står i kontrakten, som udleveres ved kontaktmøde.

Tilskud fra kommunen udgør 75% af beløbet og kan pr. 01-01-21 højst udgøre 6167 kr

Tilskuddet betales månedsvis forud af kommunen.

Jeres egenbetaling udgør derfor 2238 kr. pr. måneden. 

Der betales alle 12 måneder i løbet af et år.

Prisen reguleres til 1. januar hvert år i forhold til tilskudet 

IMG_4547.JPG